32.022

Terugdringen alcoholgebruik onder jongerenDit wetsvoorstel vermindert door een vereenvoudiging van het vergunningenstelsel van de Drank- en Horecawet de administratieve lasten voor vrijwilligers en bedrijven. Daarnaast geeft het gemeenten meer mogelijkheden overmatig alcoholgebruik van jongeren tegen te gaan.

Met dit voorstel krijgen gemeenten op experimentele basis de mogelijkheid om een alcoholafdeling van een supermarkt te sluiten als die supermarkt voor de derde keer in één jaar drank verkoopt aan iemand die jonger is dan 16 jaar. Daarnaast mogen jongeren onder de 16 jaar geen alcoholhoudende drank meer bij zich hebben op de openbare weg en op alle plaatsen die voor publiek toegankelijk zijn, zelfs als dat is tegen betaling of op bepaalde tijdstippen of voor een beperkt publiek.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.022, A) is op 30 juni 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en de PVV stemden voor. De Eerste Kamer heeft voorstel op 22 mei 2012 zonder stemming aangenomen. Op 5 juni 2012 heeft de PvdA plenair gemeld dat Ter Horst (PvdA) geacht wil zijn tegen het wetsvoorstel te hebben gestemd.

Tijdens de plenaire behandeling is de Motie-Meurs (PvdA) c.s. inzake verhoging wettelijke leeftijdsgrens van 16 tot 18 jaar voor verkoop en bezit van zwak alcoholische dranken (EK 32.022, G) en de motie-Ganzevoort (GroenLinks) c.s. inzake het ontwikkelen van een samenhangend en doelgroepgericht preventiebeleid alcoholgebruik minderjarigen (EK 32.022, H) ingediend. De motie-Ganzevoort (GroenLinks) c.s. is tijdens de behandeling ingetrokken. De motie-Meurs (PvdA) c.s. (EK 32.022, G) is op 5 juni 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, SP , PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

18 juli 2009

titel

Wijziging van de Drank- en Horecawet met het oog op de terugdringing van het alcoholgebruik onder met name jongeren, de voorkoming van alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde, alsmede ter reductie van de administratieve lasten

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

83
Bladeren:
[1-50] [51-83] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-83] documenten