31.965 XVII

Wijziging begrotingsstaat Jeugd en Gezin 2009 (voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de programmabegroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2009 voor het beleidsterrein Jeugd en Gezin. Deze wijzigingen hangen samen met de Voorjaarsnota.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK 31.965 XVII, nr. 1)PDF-document is op 2 juli 2009 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 september 2009 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 439 van 3 november 2009.


Kerngegevens

ingediend

29 mei 2009

titel

Wijziging van de begrotingsstaat voor Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar


Documenten

4