T00991

Toezegging Brief met betrekking tot de wachttijden in de AWBZ (31.317)De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van het lid Ten Horn, toe om de aan de Tweede Kamer beloofde brief met betrekking tot de wachttijden in de AWBZ-sectoren tegelijkertijd aan de Eerste Kamer te doen toekomen.


Kerngegevens

Nummer T00991
Status voldaan
Datum toezegging 31 maart 2009
Deadline 1 juli 2009
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden dr. G.H.M.M. ten Horn (SP)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Kamerstukken Regeling waardering mantelzorgers (31.317)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 27 – blz. 1394-1409

Blz. 1404

(...)

Mw. Ten Horn (SP): De staatssecretaris heeft een duidelijk beeld van de voorzieningen waarvoor mensen lang moeten wachten. Een bureaucratische weg inslaan is dan ook helemaal niet nodig. Zij zou bij de instellingen die specifieke zorg bieden, kunnen vragen naar mensen die langer dan een jaar wachten en aan hen een compliment toekennen. Is de staatssecretaris bereid om te onderzoeken of het mogelijk is om de ministeriële regeling zo te wijzigen dat dit mogelijk wordt?

Staatssecretaris Bussemaker: Niet zonder meer, omdat ik eerst inzicht wil hebben in de wachttijden. Daarover krijgt de Tweede Kamer binnenkort een brief. Ik ben graag bereid deze brief ook direct naar de Eerste Kamer te sturen.


Brondocumenten


Historie