30.511

Initiatiefvoorstel-Ormel en Van Dekken over het verhogen van de maximale proeftijd voor misdrijven die de gezondheid of het welzijn van dieren benadelenDit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Ormel en Van Dekken biedt de rechter de mogelijkheid een langere proeftijd ook op te leggen bij veroordeling wegens dierenmishandeling (in plaats van een proeftijd van drie jaar).

Dit wordt mogelijk door artikel 14b, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, waarin een maximale proeftijd van tien jaar voor misdrijven gericht tegen of gevaar veroorzakend voor de onaantastbaarheid van het lichaam van één of meer personen is geregeld, uit te breiden naar gevallen van dierenmishandeling. 

Het tweede element van dit wetsvoorstel beoogt de maximale gevangenisstraf die in artikel 350, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht is gesteld op het opzettelijk en wederrechtelijk doden, beschadigen, onbruikbaar maken en wegmaken van eens anders dier te verhogen van twee naar drie jaren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 30.511, A) is op 22 april 2010 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juli 2012 als hamerstuk afgedaan.

Dit wetsvoorstel werd oorspronkelijk door de Tweede Kamerleden Eerdmans en Wolfson ingediend. Bij brief van 1 december 2006 (TK 30.511, nr. 8PDF-document) is het Tweede Kamerlid Waalkens als mede-initiatiefnemer toegevoegd. Bij brief van 2 april 2008 (TK 30.511, nr. 9PDF-document) is het Tweede Kamerlid Ormel als mede-initiariefnemer toegevoegd. Bij brief van 7 oktober 2010 (EK 30.511, C) is het Tweede Kamerlid Jacobi als mede-mede initiatiefnemer toegevoegd in plaats van de heer Waalkens. Bij brief van 20 maart 2012 (EK 30.511, D herdruk) neemt het Tweede kamerlid Ormel de plaats in van mede-initiatiefnemer Jacobi en is het Tweede Kamerlid Van Dekken als mede-initiatiefnemer toegevoegd in plaats van Ormel.


Kerngegevens

ingediend

23 maart 2009

titel

Voorstel van wet van de leden Ormel en Van Dekken tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het verhogen van de maximale proeftijd voor misdrijven die de gezondheid of het welzijn van dieren benadelen, en in verband met het verhogen van het strafmaximum voor onder meer het doden van andermans dieren

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten