T00859

Toezegging Evaluatie eigen betalingen (31.700 XVI)De minister van VWS zegt de Kamer toe de Eerste Kamer in 2010 een evaluatie van het Centraal Planbureau te sturen inzake eigen betalingen.


Kerngegevens

Nummer T00859
Status voldaan
Datum toezegging 30 september 2008
Deadline 1 juli 2010
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden prof.dr. K. Putters (PvdA)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Onderwerpen betalingen
evaluaties
Kamerstukken Begrotingsstaat Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2009 (31.700 XVI)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 2 - blz. 46 e.v.

Blz. 80

(...)

Minister Klink

Er is gevraagd naar de eigen betalingen. Ik kan daar uitvoerig bij stilstaan, maar misschien moet ik het kort houden en refereren aan het verzoek dat de heer Putters onlangs gedaan heeft om toch in 2010 de eigen betalingen te evalueren. Dat hebben wij ook toegezegd. Dit betreft de eigen bijdrage van mensen en het eigen risico in de Zorgverzekeringswet. Wij willen daar nog eens heel goed naar kijken en dit meenemen in de evaluatie, waarvan ik inmiddels ook het Centraal Planbureau heb gevraagd om ernaar te kijken, zodat wij goede afwegingen kunnen maken.

Blz. 80

De heer Putters (PvdA): Ik ben blij dit te horen van de minister. Hij doelt volgens mij op de motie die ik bij de behandeling van het eigen risico heb ingediend en op de alternatieven waarnaar wij hebben gevraagd. Ik begrijp dat het Centraal Planbureau daar nog eens naar gaat kijken. Heeft de minister enig idee wanneer het CPB op dat punt met resultaten zal komen?

Minister Klink: Ik meen mij te herinneren dat wij "2010" hebben gezegd. Laat ik daar maar consistent in blijven: in 2010 krijgt u een rapportage.


Brondocumenten


Historie