Wetsvoorstellen bij commissie voor Economische Zaken (EZ)
Plenaire behandeling Eerste Kamer afgerond