Wetsvoorstellen bij commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)
Plenaire behandeling Eerste Kamer afgerond