Wetsvoorstellen bij commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)Er zijn geen wetsvoorstellen of nota's die nog in de Tweede Kamer behandeld moeten worden.