Wetsvoorstellen bij commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
Plenaire behandeling Eerste Kamer afgerond