Wetsvoorstellen bij commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)
Plenaire behandeling Eerste Kamer afgerond