31.551

Vereenvoudiging uitvoering buitengewoon pensioenDit wetsvoorstel vereenvoudigd de uitvoering van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 en de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945. De systematiek wordt vereenvoudigd om de administraieve lasten voor de doelgroep te verminderen.

Met dit voorstel wordt het buitengewoon pensioen, de garantietoeslag, de (periodieke) uitkeringen of de garantieuitkering gewijzigd bij verandering in de persoonlijke levenssfeer, een nieuwe (of het vervallen van een) inkomstenbron of wanneer de uitkeringsgerechtigde daartoe een aanvraag indient.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 30 oktober 2008 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 november 2008 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

5 augustus 2008

titel

Wijziging van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 en de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945, ter vereenvoudiging van de uitvoering, alsmede tot het aanbrengen van wijzigingen van andere en ondergeschikte aard

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

6