31.541

Wijziging Gezondheidswet in verband met integratie van de RGO in de GezondheidsraadDit wetsvoorstel strekt ertoe enkele bepalingen in de Gezondheidswet die betrekking hebben op de Gezondheidsraad aan te passen.

Aanleiding voor het wetsvoorstel is de integratie van de Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) in de Gezondheidsraad en het bestaan van enkele knelpunten die zich voordoen met bepalingen van de Kaderwet adviescolleges (24.503).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 30 oktober 2008 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 november 2008 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

15 juli 2008

titel

Wijziging van de Gezondheidswet in verband met de integratie van de RGO in de Gezondheidsraad en enige andere wijzigingen met betrekking tot de Gezondheidsraad

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

5