Verwant aan Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2020 (35.830 IIA)
Niet volgens wetgevingsprocedure