Verwant aan Herijking Grondwetsherzieningsprocedure (35.419)
Afgehandelde (wets)voorstellenKamerstukdossiers