Verwant aan Initiatiefvoorstel-Bisschop en Kwint Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (35.145)
Afgehandelde (wets)voorstellen