Toezeggingen bij Strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden (36.171)