Toezeggingen bij Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (31.706)