T00715

Toezegging Vrijwillige machtiging inning zorgtoeslag (30918)De minister zegt toe, na te gaan in hoeverre de zorgtoeslag via vrijwillige machtiging door de Belastingdienst kan worden geïnd.


Kerngegevens

Nummer T00715
Oorspronkelijke nummer tz_VWS/JG_2008_7
Status voldaan
Datum toezegging 4 december 2007
Deadline 1 januari 2009
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden prof.dr. K. Putters (PvdA)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen machtigingen
zorgtoeslag
Kamerstukken Verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen zorgverzekering (30.918)


Uit de stukken

Handelingen I 2007 – 2008, nr. 11 –  p.375

Blz. 403

De heer Putters (PvdA): De tweede opmerking betreft de bronheffing en met name de zorgtoeslag. Er is een  interruptiedebat geweest over de vraag of je als verzekerde vrijwillig de Belastingdienst kunt laten machtigen om de zorgtoeslag te innen, zodat die aan de verzekeraar kan  worden uitgekeerd. De minister vond dit een sympathiek idee en daar ben ik blij om. Ik vraag of hij nog eens wil onderzoeken of dat tot de mogelijkheden behoort.

Blz. 404

Minister Klink: Ik wil nagaan in hoeverre een vrijwillige machtiging mogelijk is, want als bezwaar wordt vaak genoemd dat je als het ware per maand een andere bankrekeningnummer kunt opgeven. Daar kunnen afspraken over worden gemaakt. Dan kun je net als bij een betalingsregeling zeggen: ik verplicht mij tot een jaar lang enzovoorts. Dat zal wel het een en ander van de Belastingdienst vergen, maar ik ga de mogelijkheid met de staatssecretaris van Financiën bestuderen, want het kan wellicht ook het probleem ondervangen waarover mevrouw Slagter het had, namelijk dat de zorgtoeslag wordt ingezet voor andere dan de bedoelde doeleinden. Ik kijk even naar boven en herhaal dat wij dit toch even gaan bekijken.


Brondocumenten


Historie