T00713

Toezegging Vrijwillige basis protocol (30918)De minister zegt toe de vrijwillige basis van het protocol in de eerste zes maanden bij de nadere afweging voor een structurele oplossing te betrekken.


Kerngegevens

Nummer T00713
Oorspronkelijke nummer tz_VWS/JG_2008_5
Status voldaan
Datum toezegging 4 december 2007
Deadline 1 januari 2009
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden drs. J.J.A.H. Klein Breteler (CDA)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen incasso's
protocollen
Kamerstukken Verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen zorgverzekering (30.918)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer I, nr. 11 – p.375

Blz. 401

De heer Klein Breteler: Ik vind dat het protocol een wankele basis houdt. Het is vrijwillig, het wordt verlengd en het kan alleen maar gehandhaafd blijven doordat er twee relatief kleine verzekeraars in zitten. Als daar nu echter een van de vier zorgverzekeraars bij gaat zitten die 90% van de markt hebben, in hoeverre is dat protocol dan zonder wettelijke basis nog handhaafbaar? Vandaar dat ik bij interruptie vroeg of het niet toch zaak is om er een wettelijke basis aan te geven.

Blz.403

Minister Klink: Als men gaat royeren, wat de goedkoopste oplossing voor verzekeraars is, hebben wij wél een probleem. Daar heeft die wankele basis waar de heer Klein Breteler over sprak mee te maken; als dat het goedkoopste is, in hoeverre zal zo’n protocol dan nog tot in lengte van dagen meegaan? Wij zullen die bij de structurele oplossing betrekken. Dat zeg ik toe. Het is namelijk wel een punt. Mocht zodoende de solidariteit op een wankele basis komen te staan, dan heeft men Europees rechtelijk een gemakkelijker aanknopingspunt om zo’n protocol eventueel verplicht te stellen, want dat is een van de titels op grond waarvan je mag inbreken op een privaatrechtelijk stelsel, namelijk dat het algemene belang ermee moet worden gediend en dat is hier de solidariteit die onder het gezondheidsstelsel zit. Dat wordt wel een punt dat wij moeten meenemen bij de nadere afwegingen: hoe vrijwillig blijft het protocol in de eerste zes maanden?


Brondocumenten


Historie