T00704

Toezegging Onderzoek dwangmedicatie versus noodmedicatie (30.492)Naar aanleiding van een vraag van het lid Slagter-Roukema zegt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Kamer toe de Kamer te informeren over de bevindingen van de Inspectie met betrekking tot de opzet van het onderzoek naar de lengte van dwangmedicatie versus noodmedicatie, in relatie tot bijwerkingen.


Kerngegevens

Nummer T00704
Oorspronkelijke nummer tz_VWS/JG_2008_16
Status voldaan
Datum toezegging 12 februari 2008
Deadline 1 januari 2009
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden drs. T.M. Slagter-Roukema (SP)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
Kamerstukken Voorwaardelijke machtiging en dwangbehandeling (30.492)


Uit de stukken

Handelingen I 2007-2008, nr. 20 – blz. 877

Mevrouw Slagter-Roukema (SP)

Met dit wetsvoorstel wordt de mogelijkheid om dwangmedicatie te geven binnen een psychiatrisch ziekenhuis verruimd. Op verzoek van de Tweede Kamer hebben de ministers in antwoord op de motie-Voordewind toegezegd om onderzoek te doen naar de noodzaak van de lengte van dwangmedicatie versus noodmedicatie in relatie tot bijwerkingen. Ik kan mij voorstellen dat hiernaar gevraagd is, maar vraag mij wel af hoe dit te onderzoeken is. Dubbelblind placebo gecontroleerd? Het gaat wel om een heel kwetsbare groep, waarmee niet te experimenteren valt, want hoe zit het dan met de zelfbeschikking en het informed consent?

Minister Klink:

Mevrouw Slagter refereert aan de motie-Voordewind over onderzoek naar de lengte van dwangmedicatie versus noodmedicatie, in relatie tot bijwerkingen. Zij wijst zeer terecht op de onderzoeksproblemen bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Bij het geven van uitwerking aan die motie zijn wij tot dezelfde conclusie gekomen. Wij hebben de Inspectie gevraagd of zij wil meedenken over de vraag hoe dit het beste kan worden onderzocht. Het is buitengewoon lastig om controlegroepen te realiseren, nog afgezien van de meer principiële vraag of je wel mag experimenteren in deze sfeer. Onze verwachting is dat dit niet eenvoudig zal zijn, maar wij houden de Kamer op de hoogte van de bevindingen van de Inspectie.


Brondocumenten


Historie