T00700

Toezegging 'Noodverband' sociale zekerheid blijft van kracht (31.267)De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt de Kamer naar aanleiding van een vraag van het lid Slagter-Roukema toe dat, hangende de behandeling van de goedkeuringswet van de opzegging van de Europese Code, het aangelegde noodverband van kracht blijft.


Kerngegevens

Nummer T00700
Oorspronkelijke nummer tz_VWS/JG_2008_12
Status voldaan
Datum toezegging 18 maart 2008
Deadline 1 januari 2009
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden drs. T.M. Slagter-Roukema (SP)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen noodverband
sociale zekerheid
Kamerstukken Goedkeuring opzegging deel VI Europese Code inzake sociale zekerheid (31.267)


Uit de stukken

Handelingen I 2007-2008, nr. 24 – blz. 973

Mevrouw Slagter-Roukema (SP): Uit de behandeling in de Tweede Kamer blijkt dat er een noodverband is aangelegd naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Wij mogen er toch van uitgaan dat dit noodverband gehandhaafd blijft hangende de behandeling van de opzeggingswet in dit huis?

Minister Donner: Mevrouw Slagter vroeg naar een noodverband. Het is de bedoeling dat dit gehandhaafd blijft gedurende de behandeling van het wetsvoorstel.


Brondocumenten


Historie