T00432

Toezegging Opbrengsten uit milieubelasting (31205/31206)De staatssecretaris van Financiën streeft naar verhoging van de belasting op milieuvervuilende activiteiten en naar verlaging van de belasting op arbeid en winst. Per saldo zal dit niet leiden tot meer inkomsten voor de schatkist. Opbrengsten uit de milieubelasting zullen alleen worden teruggesluisd naar bijvoorbeeld lagere belastingen op arbeid en winst. De staatssecretaris zegt toe het parlement hierover nader informeren en hierover met het parlement in discussie te treden.


Kerngegevens

Nummer T00432
Oorspronkelijke nummer tz_FIN_2008_3
Status voldaan
Datum toezegging 18 december 2007
Deadline 1 januari 2009
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Financiën
Kamerleden dr. A.G. Schouw (D66)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Overige fiscale maatregelen 2008 (31.206)
Belastingplan 2008 (31.205)


Uit de stukken

Handelingen I 2007-2008, nr. 15 – 593

De heer Schouw (D66): Het kabinet spreekt met één mond en ik vond het dan ook opvallend dat mevrouw Cramer in reactie op mijn suggestie om vaker met u te overleggen over de tweede tranche van de vergroening zei: hé, dat is een interessant idee! Ik wil u dan ook op het hart drukken om hier samen met mevrouw Cramer op te trekken. Verder zou ik graag zien dat bij de tweede tranche van de vergroening inzichtelijk wordt gemaakt wat de effecten zijn van de vergroeningsmaatregelen. Ik heb u eerder gevraagd of wij hierover medio 2008 met elkaar zouden kunnen spreken. Mijn bedoeling daarbij is dat wij op de derde dinsdag van september overvallen worden door nieuwe belastingmaatregelen, waarvan de gevolgen voor de betrokken sectoren onvoorspelbaar zijn.

Staatssecretaris De Jager: De heer Schouw vroeg naar de verdere architectuur van de vergroening. Dat zal een mix zijn van maatregelen die enerzijds gedragsverandering moeten bewerkstelligen en anderzijds worden ingegeven vanuit de gedachte: de vervuiler betaalt. Het gaat dus om internalisering van de milieukosten. De budgettaire opbrengst van een belasting speelt daarbij een heel belangrijke rol. Ik zal dat in de tweede tranche lastenneutraal uitwerken, want er zijn vastgestelde kaders. Daarbij streef ik naar een verhoging van de belasting op milieuvervuilende activiteiten en naar verlaging van de belasting op arbeid en winst. In tegenstelling tot wat de heer Koffeman veronderstelt, kan een lastenneutrale vergroening daarom zeker leiden tot een verhoging van milieubelastingen. Deze opbrengsten zullen alleen worden teruggesluisd naar bijvoorbeeld lagere belastingen op arbeid en winst en per saldo niet leiden tot meer inkomsten voor de schatkist. Ik zal het parlement nader informeren en daarover vervolgens in discussie gaan.


Brondocumenten


Historie

  • 30 mei 2008
    nieuwe status: voldaan
  • 18 december 2007
    toezegging gedaan