T00694

Toezegging Evaluatiecriteria (31094)De minister zegt de Kamer op korte termijn een brief toe met de criteria voor de evaluatie.


Kerngegevens

Nummer T00694
Oorspronkelijke nummer tz_VWS/JG_2007_5
Status voldaan
Datum toezegging 6 november 2007
Deadline 1 januari 2008
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden drs. T.M. Slagter-Roukema (SP)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen evaluaties
no-claimteruggaaf
zorgverzekeringen
Kamerstukken Vervanging no-claimteruggave door verplicht eigen risico (31.094)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2007 – 2008, [6] – [p. 180]

blz. 189

Mevrouw Slagter-Roukema (SP): Wij willen van de minister de toezegging dat hij ons op korte termijn een brief zal doen toekomen waarin hij uiteenzet hoe hij de invoering gaat monitoren en evalueren.

blz. 201

Mevrouw Slagter-Roukema (SP): De minister wil mij wel tegemoetkomen met de evaluatie. Dat was geen nieuws, want dat heeft hij ook in de Tweede Kamer toegezegd. Ik heb echter ook gevraagd om een duidelijke brief op korte termijn over de punten waarop hij de evaluatie gaat uitvoeren. Hij zegt een beetje uit de losse pols dat hij gaat evalueren, maar ik wil weten op welke punten hij gaat monitoren. In de stukken staat dat wij in 2010 een eerste resultaat krijgen. Wij moeten dan ook kunnen zien op welke punten er geëvalueerd zou worden en of dat wel klopt.

Blz. 202

Minister Klink: Ik heb een evaluatie toegezegd. Ik wil best aangeven op welke punten ik die evaluatie wil uitvoeren. Ik zal de Kamer daarover binnenkort een brief sturen, zodat het kader van de evaluatie helder is.

blz. 221

Minister Klink: Ik zeg gaarne toe dat ik de Kamer zo spoedig mogelijk en mogelijk nog voor het einde van het jaar een brief doe toekomen met de criteria op basis waarvan wij gaan evalueren.


Brondocumenten


Historie

 • 23 mei 2008
  nieuwe status: voldaan
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   29689, nr. 194
 • 6 november 2007
  toezegging gedaan