T00692

Toezegging Diagnosekostengroepen als criterium (31094)De minister gaat na of de diagnosekostengroepen al in 2008 als criterium voor compensatie kunnen worden gebruikt.


Kerngegevens

Nummer T00692
Oorspronkelijke nummer tz_VWS/JG_2007_3
Status voldaan
Datum toezegging 6 november 2007
Deadline 1 juli 2008
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden prof.dr. K. Putters (PvdA)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen no-claimteruggaaf
zorgverzekeringen
Kamerstukken Vervanging no-claimteruggave door verplicht eigen risico (31.094)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2007 – 2008, [6] – [p. 180]

Blz. 185

De heer Putters (PvdA): De minister heeft in onze ogen toegezegd dat AWBZ-verblijf wordt meegenomen in de compensatieregeling. […]. Wij vragen de minister dit te verbreden tot de mensen die in de diagnosekostengroepen vallen. Dat is een grotere groep mensen. Ik heb er ook bij gezegd dat wij dit heel wezenlijk vinden voor het beoordelen van de compensatieregeling. Ik wacht de uitleg van de minister hierover graag af.

Blz. 221

Minister Klink: Ik zeg de heer Putters en de andere ondertekenaars van de motie gaarne toe dat er als het even kan ook voor 2008 aanvulling plaatsvindt met de DKG’s. Ik ga daar serieus naar kijken. Criteria daarbij zijn rechtsongelijkheid en vooral de uitvoerbaarheid van een en ander. Als het ook maar even uitvoerbaar is, doe ik het.

Blz. 223

Minister Klink: Het invoegen van de DKG’s in 2009 lukt sowieso. Ik ga bekijken of dit ook al mogelijk is in 2008. Op langere termijn spelen die hiaten die dan eventueel in de afbakening zitten een rol. Zo versta ik deze motie en zo zal ik deze meenemen in het nader overleg in het kabinet.


Brondocumenten


Historie

 • 23 mei 2008
  nieuwe status: voldaan
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   29689, nr. 194
 • 6 november 2007
  toezegging gedaan