T00621

Toezegging bij beëindiging recht op toeslag 1De staatssecretaris kondigt aan met een novelle te komen


Kerngegevens

Nummer T00621
Oorspronkelijke nummer tz_SZW_2006_17
Status voldaan
Datum toezegging 9 mei 2006
Deadline 1 januari 2007
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Overgangsrecht inzake beëindiging van het recht op toeslag op grond van de Toeslagenwet binnen de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland (30.063)


Opmerking

De novelle (30664)Overgangsrecht inzake de beëindiging van het recht op toeslag op grond van de Toeslagenwet binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland is op 29 september 2006 ingediend.

Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2005 – 2006, 27 – 1235

 Blz. 1246

  (…) 

Staatssecretaris Van Hoof: Ik moet mijn excuses aanbieden als ik niet zorgvuldig heb geformuleerd. Maar dan zal mevrouw Westerveld het mij ook niet kwalijk nemen dat ik haar wijs op de titel van het voorliggende wetsvoorstel: overgangsrecht inzake de beëindiging van het recht op een toeslag op grond van de Toeslagenwet binnen de Europese Unie, de Europese Ruimte en Zwitserland. Wij praten dus over het overgangsrecht, en over de datum wanneer dat in werking treedt. Tegen mevrouw De Wolff heb ik gezegd dat het overgangsrecht wat mij betreft aan de orde is en blijft, en dat in het wetsvoorstel waarin het overgangsrecht is geformuleerd, de voorziene datum een andere moet worden, op basis van het feit dat wij ’’uit de tijd gelopen zijn’’. Ik heb al aangegeven dat ik daarvoor de tijd wil nemen, tegen de achtergrond van de door mij genoemde zorgvuldigheid. Er komt dus een novelle of een nieuw wetsvoorstel naar het parlement.Historie

 • 29 september 2006
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   30664
 • 9 mei 2006
  toezegging gedaan