T00613

Toezegging bij vereenvoudiging van enkele socialeverzekeringswetten 2Minister De Geus zegt mevrouw Van Leeuwen toe dat hij aandacht zal besteden aan het ondernemerschap vanuit het perspectief van de WAO en de WW.


Kerngegevens

Nummer T00613
Oorspronkelijke nummer tz_SZW_2005_8
Status voldaan
Datum toezegging 21 december 2004
Deadline 1 januari 2006
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Vereenvoudiging van enkele socialeverzekeringswetten (29.513)


Uit de stukken

Handelingen EK 2004-2005, 11-543

[...]

(blz.541)

Mevrouw Van Leeuwen (CDA):[...]

Hoe beoordeelt de minister de huidige situatie in dezen. Wil hij in de gesprekken met de uitvoeringsorganisatie het ondernemerschap als kans en uitdaging onder de bijzondere aandacht brengen?

[...]

(blz.543)

Minister De Geus:[...]

Als mevrouw Van Leeuwen in zijn algemeenheid vraagt of bij werkhervatting vanuit de WAO en de WW het perspectief van het ondernemerschap niet meer aandacht zou behoeven, dan is mijn antwoord bevestigend. Ik kan haar zelfs beloven dat in het volgende kwartaal er nadere informatie volgt over de uitwerking van dit initiatief van de zijde van de staatssecretaris.

[...]Historie

 • 15 februari 2005
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Brief, 29513 G (parlando)
 • 21 december 2004
  toezegging gedaan