T00612

Toezegging bij vereenvoudiging van enkele socialeverzekeringswetten 1Minister De Geus zegt toe de duur van de uitkering eenmalig te verlengen in het kader van de operatie "her te beoordelen WAO'ers".


Kerngegevens

Nummer T00612
Oorspronkelijke nummer tz_SZW_2005_7
Status voldaan
Datum toezegging 21 december 2004
Deadline 1 januari 2006
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Vereenvoudiging van enkele socialeverzekeringswetten (29.513)


Uit de stukken

Handelingen EK 2004-2005, 11-543

[...]

(blz.540)

Mevrouw Van Leeuwen (CDA): [...]

De verlenging van de werkloosheidsuitkering behoeft dus alleen betrekking te hebben op scholingsdagen die na de oorspronkelijke toekenningsduur van de werkloosheidsuitkering zijn gelegen. Ik heb begrepen dat hiervoor wetswijziging noodzakelijk is; het zij zo. Het zou goed zijn als de minister de Kamer vandaag de harde toezegging doet dat hij deze wijziging met bekwame spoed zal voorbereiden. Aan welke termijn denkt de minister?

[...]

(blz.543)

Minister De Geus: [...]

Het UWV wordt gevraagd om daarop te anticiperen. Vooruitlopend op de aanvaarding van het wetsvoorstel willen wij verlenging toestaan voor die personen die na herbeoordeling in de periode waarin zij de werkloosheidsuitkering ontvangen met de scholing beginnen. Op deze manier hebben wij de spijkers in handen, we zien de koppen van die spijkers en kunnen de hamer vastpakken. Vervolgens kunnen wij spijkers met koppen slaan, en daar vroeg mevrouw Van Leeuwen om.

Mevrouw Westerveld (PvdA):

Voorzitter. Neem mij niet kwalijk dat ik nog om een opheldering vraag. Ik had de tekst niet voor mij en de beantwoording ging razendsnel. Ik wel graag weten of ik alles goed heb begrepen. Zegt de minister in antwoord op de vraag van mevrouw Van Leeuwen: wij willen de duur van de uitkering eenmalig verlengen in het kader van de operatie ''her te beoordelen WAO'ers''?

Minister De Geus:

Ik heb aangegeven dat ik die toezegging wil doen.

[...]Historie

 • 15 februari 2005
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Brief, 29513 G (parlando)
 • 21 december 2004
  toezegging gedaan