T00600

Toezegging bij -geen onderwerp toegekend- 32Minister De Geus zegt mevrouw Wollf toe om de Kamer te informeren over de raadpleging voorafgaand aan de effectuering van de opzegging.


Kerngegevens

Nummer T00600
Oorspronkelijke nummer tz_SZW_2005_2
Status voldaan
Datum toezegging 30 november 2004
Deadline 1 januari 2006
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Opzegging ILO-verdrag nr. 118 (29.382)


Uit de stukken

Handelingen EK 2004-2005, 7-318

[...]

(blz.315)

Mevrouw Wollf (GroenLinks): [...]

Ik zou het buitengewoon op prijs stellen als de minister in dit debat wil toezeggen dat hij bereid is om de korte tijd die hem rest voordat de opzegging eventueel dient plaats te vinden of effect dient te hebben, te gebruiken om dit advies te vragen.

[...]

(blz.318)

Minister De Geus: [...]

Mevrouw Wolff vroeg om de raadpleging te doen voorafgaand aan de effectuering van de opzegging. Ik zie dus een mogelijkheid om uw Kamer daarover te informeren vóór het moment van de effectuering van de opzegging. Samenvattend, wij achten de verdragen van grote waarde, wij zien nu geen mogelijkheid om een instantie te raadplegen die het oordeel van de Centrale Raad van Beroep kan overrulen of kan doen wijzigen, maar ik kan wel toezeggen dat wij bij het in de stukken genoemde onderzoek naar de herbekrachtiging het oordeel van de ILO zullen betrekken. Wij zullen de ILO om advies vragen en die de verlegenheid voorleggen waarmee wij zitten. Wij zullen navraag doen naar eventuele alternatieve mogelijkheden, al zien wij die op dit moment niet.

[...]Historie

 • 12 januari 2005
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   29382, E (29382, 11 en 29382, 14)
 • 30 november 2004
  toezegging gedaan