T00610

Toezegging bij wet financiering sociale verzekeringen 1Minister De Geus zegt een schriftelijk antwoord toe waarin de staatssecretaris antwoord zal geven. Ook zegt hij toe dat het convenant zal worden ondertekent deze maand.


Kerngegevens

Nummer T00610
Oorspronkelijke nummer tz_SZW_2005_4
Status voldaan
Datum toezegging 14 december 2004
Deadline 1 januari 2006
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen (29.531)


Uit de stukken

Handelingen EK 2004-2005, 10-466

[...]

(blz.461)

De heer Biermans (VVD):[...]

Er resteren echter nog een aantal technische vragen, die mijn fractie graag, onder dankzegging aan prof. Mr. Maarten Feteris, aan de regering wil voorleggen. De antwoorden op de vragen mogen wat de VVD-leden betreft ook schriftelijk aan deze Kamer worden verstrekt. Gelet op het tijdstip doen wij dat verzoek.

[...]

(blz.466)

Minister De Geus: [...]

De heer Biermans heeft een aantal vragen gesteld waarop hij een schriftelijk antwoord verwacht. Dat zal vooral de staatssecretaris geven. Ten slotte heeft hij gevraagd om op de hoogte te worden gehouden van de voortgang van het convenant van UWV en Belastingdienst met de vakorganisaties. Ik kan hem in dat verband toezeggen dat ik verwacht dat het convenant nog deze maand zal worden ondertekend. Ik zeg toe dat ik aansluitend daarop bericht. Ik streef ernaar om dit voor het einde van dit jaar te doen.

[...]Historie

 • 23 februari 2005
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   29529 / 29531, E
 • 14 december 2004
  toezegging gedaan