T00134

Toezegging bij debat arbeid en ziekte 6Minister De Geus zal de inspanning om op het vlak van het overgangsrecht tot finale helderheid te komen kracht bijzetten door een schriftelijke notitie. Hij zal deze notitie binnen twee weken aan deze Kamer doen toekomen. Het gaat daarbij onder andere over de rol van de Werkloosheidswet.


Kerngegevens

Nummer T00134
Oorspronkelijke nummer tr_SZW_2004_10
Status voldaan
Datum toezegging 15 juni 2004
Deadline 1 januari 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Onbillijkheden Algemene nabestaandenwet (25.900)


Opmerking

29800 XV, B

Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 33-1832

[…]

Minister De Geus: […]

Mevrouw Van Leeuwen vroeg verder naar het overgangsrecht. Ik zal de inspanning om op het vlak van het overgangsrecht tot finale helderheid te komen kracht bijzetten door een schriftelijke notitie. Ik zal deze notitie binnen twee weken aan deze Kamer doen toekomen. Het gaat daarbij onder andere over de rol van de Werkloosheidswet. Deze wordt wel genoemd in de toelichting bij het schattingsbesluit.

Bij de herbeoordelingswet staat de mogelijkheid van WW op zich wel genoemd, maar sommige mensen die vanuit de WAO komen hebben een heel kort arbeidsverleden of hebben in de WAO al een stukje parallelle WW-uitkering gehad, waarmee hun WW-uitkering is opgebruikt. Als er echter een WW-recht is, dan treedt dit recht in werking op het moment van een loonverlies dat niet meer vanuit de arbeidsongeschiktheid wordt gedekt. De werkloosheidsverzekering treedt dan in werking voor de mensen voor wie er geen werk is. Dat is als systeemkenmerk in het debat goed naar voren gekomen. Mevrouw Van Leeuwen heeft echter gevraagd hoe het systeemkenmerk werkt in individuele gevallen en hoe de werkelijkheid is voor de mensen die op dat moment geen WW-recht meer hebben. Haar suggestie had daar ook betrekking op. Ik kom daarop terug in mijn notitie over het overgangsrecht.

[…]Historie

 • 5 januari 2005
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Verslag van een schriftelijk overleg
 • 15 juni 2004
  toezegging gedaan