T00004

Toezegging Administratieve lastenMinister de Graaf en minister Donner ontwikkelen de deregulerings- of ontbureaucretiseringstoets en zullen het parlement hierover t.z.t. verder informeren.


Kerngegevens

Nummer T00004
Oorspronkelijke nummer tr_BIZA_2004_12
Status voldaan
Datum toezegging 17 februari 2004
Deadline 1 januari 2004
Voormalige Verantwoordelijke(n) Minister van Justitie
Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Hoofdverantwoordelijke)
Minister van Justitie
Kamerleden J.J. van Heukelum (VVD)
Commissie commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koningin (BZK/AZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen administratieve lasten
Kamerstukken Begrotingsstaat Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2004 (29.200 VII)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 18-903

[…]

Minister De Graaf: […]

De heer Van Heukelum vroeg naar de stand van zaken met betrekking tot de deregulerings- of ontbureaucratiseringstoets. Collega Donner en ik ontwikkelen die toets; daarover zult u te zijner tijd natuurlijk meer van ons vernemen.

[…]


Brondocumenten


Historie

 • 27 augustus 2007
  nieuwe status: voldaan
  Voortgang:
 • 12 juni 2007
  nieuwe commissie: commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koningin (BZK/AZ)
 • 12 juni 2007
  commissie vervallen: commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat
 • 22 februari 2007
  nieuwe verantwoordelijkheid: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • 22 februari 2007
  verantwoordelijkheid verlopen: Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties
 • 17 februari 2004
  toezegging gedaan