T00632

Toezegging bij wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (wia) 1De Minister zegt toe voor de zomer van 2006 twaalf protocollen gereed te hebben die artsen kunnen helpen bij de claimbeoordeling. De gezondheidsraad zal een hoorzitting organiseren waarin de beroepsgroepen en de cliëntenorganisaties als ervaringsdeskundigen hun mening kunnen geven over de protocollen.


Kerngegevens

Nummer T00632
Oorspronkelijke nummer tz_SZW_2006_5
Status voldaan
Datum toezegging 1 november 2005
Deadline 1 juli 2006
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie lagere regelgeving
Kamerstukken Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) (30.034)


Opmerking

protocollen gepubliceerd op webstie Gezondheidsraad

Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2005 – 2006, [154-214]

(…)

(blz 160)

Mevrouw Van Leeuwen (CDA): […]

De CDA-fractie is zeer ingenomen met de toezegging dat ook ervaringsdeskundigen bij dit uiterst nauw luisterende proces van de Gezondheidsraad zullen worden betrokken. Het gaat er dan wel om, per protocol de juiste mensen te vinden, die op het niveau van de andere deskundigen hun inbreng, op basis van vertrouwen van de achterban, kunnen leveren. Hiernaast is het van wezenlijk belang meer draagvlak te creëren voor het werk van arbeidsdeskundigen en keuringsartsen.

(blz 164)

Mevrouw Swenker (VVD): [...]

Met andere woorden: wanneer zijn deze protocollen wél gereed?

(…)

(blz 175)

Mevrouw Meulenbelt (SP): […]

Nu is het wachten op de protocollen, waarvan de eerste twee inclusief de medische prudentie er al hadden moeten liggen. Dat die er nog niet zijn, zegt misschien iets over het feit dat de uitvoerbaarheid van de criteria moeilijker is dan de minister denkt. Aan het einde van het jaar zouden er tien protocollen moeten liggen.  

(blz 191)

Minister de Geus:[..]

De Gezondheidsraad zal protocollen ontwikkelen die de arts kan gebruiken bij de claimbeoordeling. Er zijn vragen gesteld over het tempo waarin de protocollen kunnen worden opgesteld en er is gevraagd of de protocollen ook gelden voor andere claimbeoordelingen dan de WIA, bijvoorbeeld in de herbeoordelingsoperatie. De Gezondheidsraad is nu druk bezig met twee protocollen, namelijk voor hartinfarcten en lage rugklachten. Daarvoor heeft men twee werkgroepen, met allerlei medisch deskundigen. De ontwerpprotocollen worden vervolgens vastgesteld door de voltallige WIA-commissie van de Gezondheidsraad. Ook zal die raad volgens afspraak een hoorzitting organiseren waarin de beroepsgroepen en de cliëntenorganisaties als ervaringsdeskundigen hun mening kunnen geven over de protocollen. [..]

Maar de protocollen kunnen helpen bij de discussies zoals wij die kennen over de verschillende aandoeningen en ziektebeelden. Met groot enthousiasme zie ik dat de Gezondheidsraad en de verschillende segmenten van medisch specialisten, bedrijfsartsen en patiënten nu zijn betrokken bij de opstelling van de protocollen. De Gezondheidsraad verwacht voor het eind van dit jaar gereed te zijn met deze protocollen, en de andere volgen in de loop van volgend jaar.

(…)

(blz 209)

Minister De Geus

De derde toezegging is dat ik ernaar zal streven om voor volgend jaar zomer tien protocollen gereed te hebben en het totaal aantal protocollen daarmee op twaalf te brengen.Historie

 • 30 november 2007
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   28333, nr. 76 en 97
 • 1 november 2005
  toezegging gedaan