T00606

Toezegging bij wet einde toegang verzekering waz 1Minister De Geus zegt toe dat hij dat hij het ILO nog een aantal vragen zal stellen over verzekeringen. Hij is ook voornemens om aan de Commissie Gelijke Behandeling en aan de ILO de kruislingse vraagstelling aan te reiken, zodat ze in de gelegenheid worden gesteld om in te gaan op de vragen die aan de andere gesteld zijn.


Kerngegevens

Nummer T00606
Oorspronkelijke nummer tz_SZW_2005_26
Status voldaan
Datum toezegging 6 oktober 2005
Deadline 1 januari 2006
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Mondeling overleg
Categorie overig
Kamerstukken Wet einde toegang verzekering WAZ (29.497)


Opmerking

mondeling overleg

Uit de stukken

Verslag mondeling overleg:

[...]

(blz.3)

Mevrouw Westerveld:

Ik voeg hieraan toe dat verzekeringen met wachttijden tot maatschappelijk ongewenst uitstelgedrag leiden. De minister en zijn collega van Volksgezondheid zouden dit niet moeten willen! Kortom, mijnheer de minister, ik verzoek u namens de commissie om de toegezegde vragen zo speodig mogelijk te stellen aan de ILO.

[...]

(blz.4)

Minister De Geus:

Ik zal ingaan op uw suggestie om aan de ILO nog enkele vragen meer te stellen, om een aantal zaken in een iets breder verband te kunnen bezien.

[...]

Ik ben ook voornemens om aan de Commissie Gelijke Behandeling en aan de ILO de kruislingse vraagstelling aan te reiken en hen in de gelegenheid stellen ook in te gaan op de vragen die aan de ander gesteld zijn.

[...]Historie

 • 20 april 2006
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Brief SZW, griffienummer 137962
 • 6 oktober 2005
  toezegging gedaan