31.400

Wijziging van Onderwijs-, Cultuur- en Wetenschapswetten inzake het herstellen van wetstechnische gebrekenDit wetsvoorstel herstelt enkele (wets)technische onvolkomenheden in een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De wijzigingen in dit wetsvoorstel gaan over wetstechnische fouten, zoals verschrijvingen, onjuiste verwijzingen of wetswijzigingen waarbij een foutief artikel- of lidnummer werd genoemd. Daarnaast gaat het om technische inconsequenties, bijvoorbeeld doordat een wijzigingswet in diverse wetten steeds dezelfde soort wijziging heeft aangebracht, maar verzuimd is dit in een aantal wetten aan te passen of als door een bepaalde wetswijziging voortaan bepaalde uniforme begrippen zijn gaan gelden maar die ten onrechte nog niet in andere wetten zijn verwerkt

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 26 juni 2008 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 september 2008 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 387 van 2 oktober 2008.


Kerngegevens

ingediend

1 april 2008

titel

Wijziging van enkele wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met het herstellen van wetstechnische gebreken alsmede in verband met het aanbrengen van enkele inhoudelijke wijzigingen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In dat besluit wordt bepaald dat:

 • a. 
  artikel X, onderdeel H, terugwerkt tot en met 1 augustus 2006,
 • b. 
  artikel VI terugwerkt tot en met 10 februari 2006,
 • c. 
  artikel VII, onderdelen A en B, terugwerken tot en met 1 januari 2007, en
 • d. 
  artikel XI, onderdeel B, en artikel XII, terugwerken tot en met 1 januari 2008.

Documenten