31.238

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorismeDit wetsvoorstel voegt de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) samen ter verbetering van de bruikbaarheid van deze wetten en om het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en het financieren van terrorisme te voorkomen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een conclusie van het project Bruikbare Rechtsorden om de identificatie- en meldingsverplichtingen voor instellingen op te nemen in één wet.

Door deze vereenvoudiging van de wetgeving kunnen bedrijven sneller inzicht krijgen in de op hen van toepassing zijnde verplichtingen met betrekking tot de identificatie van klanten en het melden van ongebruikelijke transacties. Tegelijkertijd met dit voorstel is het wetsvoorstel Implementatie derde witwasrichtlijn (31.237) ingediend. Dit voorstel voegt de twee wetten samen na de implementatie van deze derde witwasrichtlijn.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 22 mei 2008 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 8 juli 2008 als hamerstuk afgedaan. GroenLinks en D66 is daarbij aantekening verleend.

Het voorstel werd gezamenlijk behandeld met het wetsvoorstel Implementatie derde witwasrichtlijn (31.237).


Kerngegevens

ingediend

10 oktober 2007

titel

Samenvoeging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

17