Interpellaties aangevraagd door prof.dr.ir. E. Schuurman (ChristenUnie)