Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW)Deze vaste commissie hield zich tot 7 juni 2011 bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschappen. Ook mediawetgeving valt hieronder.

Sinds 7 juni 2011 is er de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.