Drs. J.J.A.H. Klein Breteler (CDA)foto van drs. J.J.A.H.  Klein Breteler  (CDA)

Hans Klein Breteler (1946) was van 12 juni 2007 tot 9 juni 2009 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer.

Hij was ook lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland.


Anciënniteit

728 dagen
(12 juni 2007 tot 9 juni 2009)