W.H. Huijbregts-Schiedon (VVD)foto van Huijbregts-Schiedon, W.H.

Helmi Huijbregts-Schiedon (1948) is sinds 12 juni 2007 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer. Vanaf 7 juni 2011 is zij vice-fractievoorzitter.

Van 19 februari 2019 tot 21 mei 2019 was mevrouw Huijbregts-Schiedon voorzitter van de Tijdelijke commissie uitwerking gedragscode integriteit.Personalia

 • geboren te Rotterdam, 13 mei 1948
 • gehuwd te Breda

woonplaats

 • Oosterhout, Noord-Brabant

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 12 juni 2007
 • Waarnemend burgemeester van Bronckhorst vanaf 2 februari 2015 tot 22 oktober 2015
 • Waarnemend burgemeester van Lochem vanaf 1 oktober 2013 tot 9 januari 2014
 • Waarnemend burgemeester van Roosendaal vanaf 1 juli 2010 tot 14 januari 2011
 • Burgemeester van Oosterhout vanaf 15 september 2001 tot 1 maart 2009
 • Lid Gedeputeerde Staten (belast met economische zaken, arbeidsmarktbeleid, toerisme en recreatie) van Noord-Brabant vanaf april 1995 tot oktober 2001
 • Lid Provinciale Staten van Noord-Brabant vanaf 1991 tot oktober 2001
 • Provinciaal consulent Overheid, Leerlingwezen Noord-Brabant vanaf 1988 tot 1992
 • Wethouder (van onderwijs, cultuur, milieu en financiën) van Teteringen vanaf september 1978 tot oktober 1984
 • Lid gemeenteraad van Teteringen vanaf mei 1978 tot oktober 1984
 • Secretaresse vanaf 1967 tot 1971

andere activiteiten

 • Voorzitter Tijdelijke adviescommissie Bestuurskracht Gelderland vanaf 2018
 • Voorzitter tijdelijke adviescommissie Krachtig Bestuur Brabant vanaf 2012 tot 2013
 • Informateur collegebesprekingen gemeente Breda vanaf maart 2010 tot maart 2010
 • Voorzitter Bevolkingsonderzoek Borstkanker Zuid te 's-Hertogenbosch vanaf 2004
 • Voorzitter RvC Intergas Holding BV vanaf 2002 tot 7 juni 2018
 • Lid Rfv (Raad voor Financiële Verhoudingen), tot 1 januari 2007
 • Lid Provinciale Adviesraad Welzijn, Onderwijs en Cultuur
 • Lid Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant
 • Voorzitter Stichting Brabants Historisch Documentatiecentrum
 • Lid bestuur/penningmeester a.i. Scouting Nederland
 • Voorzitter Stichting Basiseducatie Breda e.o.
 • Vicevoorzitter Sociaal-Cultureel Centrum Breda
 • Lid bestuur Stichting Expertise Centrum
 • Voorzitter Havenschap Moerdijk
 • Lid Raad van Commissarissen Essent N.V.
 • Lid Raad van Commissarissen PNEM/Mega N.V.
 • Lid Raad van Commissarissen EPZ
 • Lid Raad van Commissarissen Brabantse Ontwikkelings Maatschappij
 • Lid Raad van Commissarissen Eindhoven Airport N.V.
 • Voorzitter Stichting Moerdijkse Hoek
 • Voorzitter Raad van Toezicht Amphia Ziekenhuis Breda
 • Voorzitter TOP (Toeristisch Ondernemers Platform) Brabant
 • Voorzitter Raad van Toezicht Vrijetijdshuis Brabant
 • Lid Raad van Toezicht Tender Jeugdzorg
 • Lid Raad van Commissarissen Attero

Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • Voorzitter Tijdelijke adviescommissie Bestuurskracht Gelderland vanaf 2018

afgesloten

 • Waarnemend burgemeester van Bronckhorst vanaf 2 februari 2015 tot 22 oktober 2015
 • Waarnemend burgemeester van Lochem vanaf 1 oktober 2013 tot 9 januari 2014
 • Voorzitter tijdelijke adviescommissie Krachtig Bestuur Brabant vanaf 2012 tot 2013
 • Waarnemend burgemeester van Roosendaal vanaf 1 juli 2010 tot 14 januari 2011
 • Informateur collegebesprekingen gemeente Breda vanaf maart 2010 tot maart 2010
 • Voorzitter RvC Intergas Holding BV vanaf 2002 tot 7 juni 2018
 • Burgemeester van Oosterhout vanaf 15 september 2001 tot 1 maart 2009

Partijpolitieke functies

 • vicevoorzitter VVD-fractie Eerste Kamer

vorige

 • lid kandidaatstellingscommissie VVD Breda, 2010-2011
 • voorzitter kandidaatstellingscommissie VVD Provinciale-Statenverkiezingen Noord-Brabant, 2007
 • voorzitter programmacommissie VVD Provinciale-Statenverkiezingen Noord-Brabant, 2003
 • lid kandidaatstellingscommissie VVD Tweede Kamer, 2002
 • lid Stuurgroep Haya van Somerenstichting
 • lid redactieraad "Provincie en Gemeente", maandblad bestuurdersvereniging VVD
 • lid redactieraad "Vrijheid en Democratie", maandblad VVD
 • lid bestuur Verenging Staten- en Raadsleden VVD
 • fractievoorzitter VVD Provinciale Staten van Noord-Brabant, van 1993 tot 1995

Onderscheidingen

ridderorden

 • Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 14 september 2001

Anciënniteit

4367 dagen
(12 juni 2007 tot heden)