Decharge (goedkeuring) is de ontheffing van aansprakelijkheid voor het gevoerde (financiële) beleid van het kabinet.