Interparlementair KoninkrijksoverlegHet Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO), de overlegstructuur van de parlementen van de landen van het Koninkrijk, vindt in beginsel tweemaal per jaar plaats. In januari vindt het overleg in één van de Caribische landen van het Koninkrijk plaats, in juni wordt de bijeenkomst in de Eerste en Tweede Kamer in Den Haag georganiseerd. Tot 7 januari 2006 werd de bijeenkomst het Contactplan genoemd. Van 2006 tot 2010 was de naam van de bijeenkomst Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties (POK).

Het IPKO is bedoeld als instrument voor directe communicatie en persoonlijke ontmoetingen tussen de leden van de parlementen in het Koninkrijk. Het is de bedoeling via uitwisseling van informatie en standpunten en door persoonlijk overleg over tal van onderwerpen die de landen aangaan, tot meer onderling begrip te komen. Met de "landen" wordt bedoeld Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. In de tussentijd zijn er onder andere contacten via videoconference.

Aan het einde van ieder IPKO-overleg wordt een afsprakenlijst vastgesteld en ondertekend door de delegatievoorzitters. Gedurende het jaar wordt de uitvoering van de gemaakte afspraken door de delegatieleiders van de vier landen gemonitord.

Het eerste Contactplan dateert al uit 1970 met als partners Nederland, de Nederlandse Antillen en Suriname. Na 1975, het jaar waarin Suriname onafhankelijk werd, vonden de ontmoetingen tussen Nederland en de Nederlandse Antillen plaats. In 1986, het jaar waarop Aruba de Status Aparte kreeg, is het aantal partners weer op drie gekomen. Sinds de ontmanteling van de Nederlandse Antillen op 10 oktober 2010 bestaat het IPKO uit de parlementen van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland.

Klik hier voor een overzicht van officiële parlementaire publicaties over de bijeenkomsten van het IPKO en hier voor een overzicht van officiële publicaties verwant aan het IPKO.