29.209

Materiële implementatie initiatiefwetsvoorstel HillenDit wetsvoorstel wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001, waardoor de financiering van de eigen woning met eigen middelen wordt bevorderd. Met dit voorstel wordt het door het Kabinet overgenomen Initiatiefwetsvoorstel-Hillen inzake afbouw eigenwoningforfait bij aflossing hypotheekschuld (28.056) geïmplementeerd.

Hierdoor hoeft de eigenaar-bewoner van een woning die geen of een geringe eigenwoningschuld heeft geen belasting te betalen over de inkomsten uit de eigen woning.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 13 november 2003 aangenomen door de Tweede Kamer. D66, VVD, SGP, CDA en LPF stemden voor. De plenaire behandeling vond plaats op 8 en 9 december 2003. Het wetsvoorstel is op 16 december 2003 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdA, GroenLinks en SP stemden tegen.

Het wetsvoorstel werd plenair gezamenlijk behandeld met de voorstellen Belastingplan 2004 (29.210) Overige fiscale maatregelen 2004 (29.035), Technische Herstelwet 2003 (29.026), Richtlijn facturering (29.036) en de Begrotingsstaat BTW-compensatiefonds 2004 (29.200 G).

De wet is opgenomen in Staatsblad 533 van 29 december 2003.


Kerngegevens

ingediend

16 september 2003

titel

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, ter zake van het bevorderen van de financiering van de eigen woning met eigen middelen (materiële implementatie initiatiefwetsvoorstel Hillen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

met ingang van 1 januari 2005


Documenten