Toespraken van E. Schuurman (ChristenUnie)  • 31 mei 2011
    Toespraak Egbert Schuurman op 31 mei 2011 namens de senatoren die aan het eind van de zittingstermijn afsheid namen van de Kamer
    pdf pdf