De Kamervoorzitter werd in de Eerste Kamer bij zijn taak geholpen door het College van Senioren. Dit college bestond uit de fractievoorzitters.

Het college adviseerde de Kamervoorzitter over besluiten die hij op basis van het Reglement van Orde moest nemen. Uitzondering waren spoedeisende besluiten of besluiten die de Voorzitter tijdens een plenaire vergadering moest nemen ter handhaving van de orde.

Een belangrijke taak van het college was de advisering van de Kamervoorzitter over de agenda van de plenaire vergadering.

Vanaf 13 juni 2023 is de naam van het College van Senioren gewijzigd in College van fractievoorzitters. De taken van het college zijn grotendeels hetzelfde gebleven.