College van SeniorenDe Kamervoorzitter wordt in de Eerste Kamer bij zijn taak geholpen door het College van Senioren. Dit college bestaat uit de fractievoorzitters.

Het college adviseert de Kamervoorzitter over besluiten die hij op basis van het Reglement van Orde moet nemen. Uitzondering zijn spoedeisende besluiten of besluiten die de Voorzitter tijdens een plenaire vergadering moet nemen.

Een belangrijke taak van het college is de advisering van de Kamervoorzitter over de agenda van de plenaire vergadering.

De Voorzitter van het College van Senioren is, de Voorzitter van de Kamer, de heer prof. dr. J.A. Bruijn. De ondervoorzitters kunnen de vergadering van dit college bijwonen. Griffier is mr. dr. R. Nehmelman


Kamerleden sorteren op:


Leden

Mr. M.H. Bikker
ChristenUnie


Prof.dr. J.A. Bruijn
VVD
voorzitter
Kamervoorzitter
Mr.drs. H. Otten
Fractie-Otten


P. Rosenmöller
GroenLinks
Plaatsvervangende ledenDr. P. Ester
ChristenUnie