In de Eerste Kamer vormen de Kamervoorzitter en de ondervoorzitters samen de Huishoudelijke Commissie. Zij stelt de ambtenaren van deze Kamer aan, behalve de Griffier, die op grond van de Grondwet wordt benoemd door de Kamer.

De Huishoudelijke Commissie bepaalt de taken en instructies van de (plaatsvervangende) griffiers. De commissie houdt ook toezicht op de leidinggevende taak van de Griffier over de ambtelijke organisatie.

Tot slot stelt de Huishoudelijke Commissie ook een begroting op voor de uitgaven van de Eerste Kamer (de zogenaamde 'raming').

De Kamervoorzitter, de heer prof. dr. J.A. Bruijn, zit de vergaderingen van de Huishoudelijke Commissie voor. Griffier van de commissie is mr. dr. R. Nehmelman


Kamerleden sorteren op:


Leden