In de periode 1983-2000 was er een RPF-fractie in de Eerste Kamer. Tot 1999 was de enige vertegenwoordiger daarvan Egbert Schuurman. Vanaf 1999 was er een tweede lid, Cees van Bruchem. In 1999 werd samen met het GPV een gezamenlijke fractie gevormd. Vanaf 2001 is deze fractie verder gegaan onder de naam 'ChristenUnie'.

Historisch overzicht zeteltal RPF