De Staatkundig Gereformeerde Partij is vanaf 1971 vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. Eerder had de partij in 1956-1960 één lid in deze Kamer.

Wilt u contact opnemen met de SGP-fractie, dan kunt u een bericht sturen aan sgp@eerstekamer.nl.

Partijwebsite: www.sgp.nl


Fractiebestuur

fractievoorzitter: Peter Schalk (sinds 9 juni 2015)
vice-fractievoorzitter: Diederik van Dijk
fractiesecretaris/penningmeester: Diederik van Dijk

Samenstelling