In de periode 1999 tot 13 juni 2023 was de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. De OSF was een samenwerkingsverband van enkele regionale partijen met een gezamenlijke kandidatenlijst voor de Eerste Kamer. Sinds 13 juni 2023 is de naam van de OSF gewijzigd naar Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL).

Van 11 juni 2019 tot 15 januari 2021 was Germ Gerbrandy fractievoorzitter.

Van 19 januari 2021 tot 13 juni 2023 was Ton Raven fractievoorzitter.

Wilt u contact opnemen met de OSF-fractie, dan kunt u een bericht sturen aan osf@eerstekamer.nl.

website: www.osfractie.nl