Commissie voor Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerDeze vaste commissie bereidde de behandeling voor van wetsvoorstellen op het gebied van de ruimtelijke ordening en het milieu. Hierbij ging het om voorstellen betreffende lucht-, water- en bodemverontreiniging. Maar ook aan voorstellen met betrekking tot de regelgeving rond verstedelijking en infrastructuur.

Vanaf 1 juli 2003 is er een aparte vaste commissie voor Milieu en worden voorstellen op het gebied van de ruimtelijke ordening behandeld door de vaste commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.