Deze vaste commissie hield zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen die liggen op het gebied van justitie.

Dit betreft bijvoorbeeld voorstellen op het gebied van het privaatrecht (onder andere het familierecht), het strafrecht, de strafrechttoepassing en de rechtshulp.

Sinds 7 juni 2011 is de nieuwe naam van de commissie voor Veiligheid en Justitie.